2024-05-19

Ден: 20.03.2020

Той разказва, че най-големият страх през детските му години е бил ядрена война и затова семейството е...
В тази връзка призоваваме всички българи, постоянно пребиваващи в САЩ, да отбележат българския си произход в съответните...