2024-04-23

Месец: декември 2019

Гласуването на "поправката Бабиш" е отхвърлено през пролетта в открито заседание на комисията за 11 секунди без...
Адв. Данчо Стоянов заяви, че заповедното производство, уредено в българския Гражданско-процесуалния кодекс, не съответства нито на очакванията,...
Преосмислянето на цялата световна култура е натрапчиво и яростно, набира скорост и рядко среща опоненти, защото повечето...