2024-04-14

Ден: 27.12.2019

Съдът изрично посочва, че държавите членки са длъжни да гарантират зачитането на правото на ефективна съдебна защита...