2024-04-16

Ден: 12.12.2019

Но хайде, земетресението в Перник бе природно бедствие... Ала катастрофата с водата в Перник не е природно...