2024-04-16

Ден: 30.12.2019

Гласуването на "поправката Бабиш" е отхвърлено през пролетта в открито заседание на комисията за 11 секунди без...
Адв. Данчо Стоянов заяви, че заповедното производство, уредено в българския Гражданско-процесуалния кодекс, не съответства нито на очакванията,...