Home » Авторски страници, българи зад граница

Нашата църква “Св. Иван Рилски”. Писмо от председателя на църковния борд

2019.09.12 2 коментара
Spread the love

Тази публикация съдържа писмо от председателя на църковното настоятелство на “Св. Иван Рилски Чудотворец” в Чикаго, Георги Флеминг, във връзка със състоянието на храма, което е второ по ред, изпратено до мнозина адресати. Писмото бе изпратено за публикуване в нашето издание. Съдържанието му на български може да се види по-долу. (Писмото на английски – вж. letter_in_english.)

—————————————————————————————-

Уважаеми Господа,

С тези две открити писма умолявам всички, до които са изпратени, най-напред да се помолят на Господа, за да запази нашия храм за вярващите християни.

Аз молитвено се надявам всеки получател да прочете внимателно всичко написано и да разбере истината, фактите, документите, нарушенията, както и за липсата на отговорност и съвест на всички виновници за състоянието и нежеланата ситуация, в която е поставена нашата църква.

Заради Господа Иисуса Христа, умолявам всички Вас, получили писмата, да направите скромни дарения, за да се покрие нелегалният заем към измамените и ограбени две банки.

Началото на писмото на английски

Уважаеми Господа,

Пиша Ви второто си отворено писмо, с което искам да потвърдя фактите за престъпната дейност и небрежното отношение от ОСА, в конкретност от Митрополит Александър, в защита на нелегалния, представящ се за ”свещеник” Валентин Ноцков, който сам е назначил като тръстии никога не избираните измамници, окупирали нашата църква, като “църковни настоятели”.

За да избегна ненужни повторения, бих препоръчал да прочетете първото отворено писмо в линка тук:

https://1drv.ms/b/s!Ar5D_FGNC5rRkzS_A72rzZUt90iv

Началото на първото изпратено писмо

Няколко са генералните факти, касаещи нелегалния заем от двете измамени банки, взети самоволно от нелегалния, представящ се лъжливо за свещеник и излъгал, че е “собственик” и глава на фалшиво заложената, като гаранция, неправомерно и престъпно наша църковна сграда.

Първият обобщаващ факт:

Нашата църква “Св. Иван Рилски” е създадена в началото на 1996 година нелегално от нелегалния и низвергнат от Българската православна църква самозван Епископ Кирил Йончев. Кирил (Йончев) застава в основата на разкол в българските църкви в Америка, в резултат на което е низвергнат от Ню-Йоркския Епархийския духовен съд, по заведено през месец ноември 1963 г. църковно-наказателно дело от законния български Митрополит Андрей. Св. Синод на БПЦ разглежда решението на Ню-Йоркския църковен съд и го утвърждава в заседанието си от декември 1963 г., с решение на Св. Синод (Протокол № 14/2.12.1963). Епископ Кирил Йончев е самозванец, непризнат от никоя официална Православна църква. Именно като фалшив Епископ, той с лъжа поставя и представя Валентин Ноцков за свещеник. И именно след това престъпно назначаване от Кирил Йончев, всички духовни и материално-финансови действия на Валентин Ноцков са невалидни и престъпни. Всичко в този свят, което е основано върху лъжи и измама, води след себе си, като последица до друга, още по-голяма лъжа и измама. От лошото дърво не може да се очаква да даде добър плод. Валентин Ноцков, с всички свои лъжливи и незаконни действия и инициативи, е успял да измами две банки и трябва лично той да върне заграбените незаконно средства на банките, които средства сега са по-големи по стойност от тези в началото на незаконния заем. Въпреки че нашата църква е създадена антиканонично, ентусиазмът и желанието за български храм в най-голямата диаспора в чужбина – Чикаго, мотивацията на християните е била голяма и сградата е била изплатена изцяло през 2006 година. Сградата няма ипотека. Банките са били измамени и трябва да си търсят средствата от измамниците, а не от невинните християни, които заслужават да имат църква за възхвала и поклонение на Единствения Бог и Спасител Иисус Христос.

Вторият обобщаващ факт:

Личноста Валентин Ноцков в периода от 1996 до сегашна дата (2019 година) не е свещеник и не принадлежи нито на БПЦ, нито на ОСА. За измамни финансови и морални престъпления той е съден многократно и в България, и в Америка. Като цивилно лице, той престъпно и незаконно регистрира като корпорация нашата църква. Като цивилно лице, той, заедно с фалшивите си настоятели, взима самоволно и незаконно кредит от две банки, залагайки църковната сграда, с която той лично няма нищо общо. Ако тези факти не са верни, нека това го докажат пред съда Митрополитите Тихон и Александър.

Трети обобщаващ факт:

Измамените банки носят самостоятелна отговорност за отпуснатия от тях самите незаконен кредит на незаконни личности, нямащи нищо общо с нашата църква. При даването на кредита, банките не са проверили фактите, дали искащите този кредит са законни представители на църквата и сградата, или са просто измамници, които залагат църковната собственост, която не им принадлежи, за да получат незаконно огромната сума пари. Поради тази причина измамените банки и техните адвокати следва да заведат съдебни дела срещу личностите, които са се подписали под незаконния договор и са извършили измамата. Тези личности имат имена, адреси, сошъл секюрити номера, телефони и бакграунд досиета. При даването на
незаконните заеми в архивите на измамените банки трябва да съществуват изброените по-горе данни и информация за хората, които са взели тези незаконни кредити. Както бях написал в първото отворено писмо, на съд трябва да бъдат призовани петима личности, а именно: Валентин Ноцков, Емил Давидков, Боян Чавдаров, Митрополит Тихон и Митрополит Александър. За първото явяване в съда на адреса на нашата църква “Св. Иван Рилски” беше получена призовка от съда с неясен и несериозен адресат: “To Unknown Owners and Non record Claimants”. Аз умолявам госпожа Дороти Браун да изпрати тази, некасаеща нашата църква призовка, до петте лични адреси на посочените по-горе имена.

Четвърти обобщаващ факт:

Сегашният свещеник в нашата църква е първият законен свещеник от 16 октомври 2015 година. Сегашните президент и настоятелство на църквата са първите легално избрани членове от първото законно и канонично проведено събрание от сегашния законен свещеник, извършено и ръководено от него на 18 ноември 2017 година. Предишното събрание от 16 ноември 2016 година, проведено самоинициативно от Митрополит Александър, не беше законно, а антиканонично, лъжовно и с нечестно намерение за прикриване на извършените престъпления от Ноцков през изминалите 20 години. Събранието за избор на новите настоятели, проведено от Митрополит Александър на 16 ноември 2016 година, остави дълбока рана и огромно разочарование всред българските християни в Чикаго, които напълно оправдано спряха да посещават храма ни с условието че ще се върнат пак отново, ако Митрополит Александър си подаде оставката. Митрополит Александър и до днешна дата отказва да поеме личната си отговорност за състоянието на нашата църква. Американската православна църква и нейният глава Митрополит Тихон, заедно с всички предишни Митрополити – Теодосий, Херман и Йона, носят абсолютната виновност за състоянието на нашата църква и разочарованието на 300 000 българи християни, живеещи в Чикаго. С прикриването на факта, че Валентин Ноцков не е свещеник, и допускането му да служи и да извършва незаконни църковни кръщения, венчавки и погребения, те са нарушили всички църковни и граждански закони. С всички изказани от тях лъжи, липса на финансов и духовен контрол, пълна неглижираност и бягане от отговорност, те не могат да се наричат “Свети Синод”. Цялото българско християнско общество от Чикаго настоява Американската православна църква да заплати незаконния заем, взет от двете измамени банки от прикривания от тях Валентин Ноцков. Ние публикуваме тук лъжливите и взаимно противоречащи си писма на Митрополит Александър до виновниците за измамването на двете банки. Ние настояваме призовката за първото съдебно дело да бъде изпратена лично до Митрополит Александър и Валентин Ноцков, като се надяваме почитаемият съд да не се задоволи само с присъда за възвръщане на нелегално взетите средства от тях, но и с пълна забрана за всякакво негово Епископско водителство и всякаква негова бъдеща духовна дейност. Митрополит Александър през цялото време на отношенията си с нашата църква действаше антиканонично и наруши всички норми на поведение с лъжи, нарушения на църковни, граждански и морални закони. Прилагам писмата, написани от него до сегашния легален наш свещеник и до фалшивите, назначени от Ноцков “президент” Боян Чавдаров и “касиер” Красимир Дечев. Всяко писмо е тълкувано и има обяснение. В тези писма Митрополит Александър, чрез изказванията си доказва, че е съучастник в престъпленията, и чрез подбуждането на виновниците към хулигански действия не е достоен да бъде повече наш Епископ.

Пети обобщаващ факт:

През всичките години, след като България излезе от своето атеистично, тоталитарно и диктаторско минало, и навлезе в демократичния период на приобщаване към външния свят, нашата родна църква не се промени, а остана да действа под командите на унищожителите на светата православна вяра всред нашия български народ. Духовното и материално състояние на нашата църква, “мисионерствуваща” зад граница, сравнена с нашите съседни православни страни – Гърция, Румъния и Сърбия, е трагично и плачевно. Църквите на Гърция, Румъния и Сърбия имат прекрасно организирани и похвално действащи Диоцези зад граница с поддържани храмове, множество митрополити, епископи и свещеници. Техните духовници са уважавани с достойнство и са осигурени материално. Мисионерският християнски живот в тях е изобилно плодоносен и служи за пример. За съжаление, не можем да кажем подобни думи за нашите български църкви по света зад граница. България има само двама Митрополити зад граница – само един за Европа и само един (забележете) – за Америка, Канада и Австралия! Факт е, че всички свещеници, изпратени в чужбина, преди промените от 1990 година, са вербувани агенти и служители на секретните атеистически служби. Тяхната основна задача не беше да проповядват Христовата вяра, а да “се борят с вражеската емиграция”. Ако някой ми опонира за тази срамна истина и оспорва тези категорични факти, нека да отвори досиетата на атеистическия режим за всички специално обучени и инструктирани “свещеници”. Паралелно с това, нека всеки, който чете тези отворени писма, да разгледа действията в чужбина на тези изпратени “свещеници”. Там се вижда ясно, че почти навсякъде е имало вражда, съдене, спорове, пиянства, злоупотреби с финанси и “мерзост на запустението”, при липса на всякакъв църковен живот.

Точно такъв “свещеник” е основният “герой” от тези отворени писма, Валентин Ноцков, който успешно изпълни задачата си да унищожава вярата на християните и да “се бори срещу вражеската емиграция”. За съжаление всички дипломати, през всички тези отминали години, прикриваха неговата дейност и с всякакви изкуствени “награди” , неверни статии във вестниците, се стремяха да запазят виновника. Тази “вражеска емиграция”, която избра да премине към Американската Православна Църква, с надеждата, че ще има грижовна антикомунистическа духовна Майка, остана дълбоко разочарована. Уви, майчинската грижа не се случи! Чрез умишлената финансова и духовна подкрепа на Митрополит Александър към цивилния Валентин Ноцков, чрез избягването от всякаква Епископска грижа и отговорност, нашата църква днес е останала в тежко положение. Чрез лъжи, инсинуации, манипулиране и прикритие на сериозното престъпление за измамата на двете банки от Валентин Ноцков, Митрополит Александър направи Американската Православна Църква да стане не наша духовна Майка, а изоставила ни незаконна мащеха.

За писмото на Епископ Александър до сегашния отец, в което той го унижава и заплашва, заедно с отговорите и обясненията към написаното, Вие можете да прочетете тук:
https://1drv.ms/w/s!Ar5D_FGNC5rRk0ibkPPyKyKlotTQ

Началото на писмото на митрополит Александър до отец Димитър

За комуникациите на сегашния отец със секретаря Дон Фройде, Добри Карабонев и Бил Дикинсън, в които се вижда, че сегашният отец не е искал да дойде за втори път да бъде унижен в нашата църква, а е накаран насила да се премести, можете да прочетете тук:
https://1drv.ms/w/s!Ar5D_FGNC5rRk3qnrSp_6KGcYYTs

За протестиращото писмо от Георги Иванов до Митрополит Херман може да прочетете тук:

https://1drv.ms/w/s!Ar5D_FGNC5rRk3AQ-6Mz96C3lZeT

Част от писмото на Георги Иванов до митрополит Херман

За писмото, в което Митрополит Александър “преназначава” незаконния касиер Красимир Дечев, може да прочетете тук:

https://1drv.ms/w/s!Ar5D_FGNC5rRk2Kg4016_Sooxbqt

Отговорите и обясненията към Писмото на Митрополит Александър до нелегалния, назначен самоволно от бракониера Ноцков, така наречен “президент” Боян Чавдаров, в което Владиката го окуражава и подбужда към нови лъжи, нарушения и нелегални действия, може да прочетете тук:

https://1drv.ms/w/s!Ar5D_FGNC5rRk36qMSUp7iTdWtRj

Част от писмото на митрополит Александър до Боян Чавдаров

На всички Вас, които сте прочели тези две мои отворени писма, пожелавам здраве и благодат, като се моля на Милостивия Наш Спасител и Господ Иисус Христос, да ни благослови и спаси!

Президент на Църквата “Свети Иван Рилски” в Чикаго:
Доктор Георги Флеминг

.

2 коментара »

 • Мирослав said:

  Моля, ако някой има телефон на отец Валентин или някаква друга връзка, да ми пише на адрес:[email protected]

 • Raiko said:

  ПОСВЕТЕНО НА ОТЕЦ ВАЛЕНТИН!

  КОГАТО ДЪЛГО ВРЕМЕ БИЛ СИ СЛАБ
  И ТЕЖЪК КАМЪК НА ВРАТА СИ НОСИЛ,
  И СА ТИ ХВЪРЛЯЛИ КОРИЧКА ХЛЯБ,
  ТА ПОСЛЕ ДА ТЕ ИЗГРИЗАТ ДО КОСТИ.

  И БОЛКАТА ДО ДЪНО СИ ИЗПИЛ.
  И ПРЕД РЪБА НА БЕЗДНАТА, ОБРЕЧЕН,
  ПАК В СВОЯТА ДУША НЕ СИ УБИЛ
  ТОВА, КОЕТО ПРАВИ НИ ЧОВЕЧНИ.

  ТОГАВА ГОСПОД СВОЯТА РЪКА
  ПРЕМЪДРА И ПРЕЧИСТА ТИ ПОДАВА.
  ОТНОВО СЕ ИЗПРАВЯШ НА КРАКА.
  И ВСИЧКИ ИЗДЕВАТЕЛСТВА ПРОЩАВАШ.

  ПРОЩАВАШ НА ПРИЯТЕЛ И НА ВРАГ.
  НО ТЕ ЩЕ ИСКАТ ПАК ДА ТЕ УДАВЯТ.
  И ТРЪН В ОЧИТЕ ИМ ЩЕ БЪДЕШ ПАК.
  ЗАЩОТО САМО СИЛНИТЕ ПРОЩАВАТ.

Leave your response! Вашето мнение е важно, напишете го!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Моля не ползвайте нецензурни изрази! Всеки коментар, в който има линк, ще изчака редактор да го провери за спам - забавя публикуването.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.