2023-12-10

Ден: 24.06.2019

Церемонията се състоя в Апостолическия дворец във Ватикана, на която, съгласно установения протокол, присъства и семейството на...