2022-08-17

Ден: 09.05.2019

Първият етап от проекта, който българската държава ще финансира, е изграждането на електрифицирана инфраструктура на комплекса. Планира...
Централната избирателна комисия е препратена информация от Министерството на външните работи, обективираща предложения за разкриване на по-голям...