2024-07-23

Ден: 03.05.2019

Сборникът „По пътя към...“ съдържа 17 кратки разказа, предимно от сферата на фантастиката, и изследва връзките между...