Home » Archive

Articles Archive for 19 май 2019

Авторски страници, българи зад граница »

[19 май 2019 | No Comment | ]

Студията не дава отговори за качеството на питейната вода, за качеството на въздуха над мината и околните села Горна Лѝюбата, Ръжана, Лисина и Босилеград, и за качеството на почвата в близост и около мината. Студията не дава пълна оценка за опасността при екстремни ситуации от високата дига (80 м.) и препълненото с опасна тиня хвостохранилище (6,5 милиона тона отпадни материи, върху площ от 24 декара). Бяха изказани и забележки за използването в производствения процес на забранени в света отровни химически реагенси: натриум-цианид, оловен и меден сулфид, и за тяхното изливане в притоците на Любатска река. Не по-малко са опасни и използваните експлозиви и неизбежното изливане на газове и синтетични масла от тежките машини, шумът, който те произвеждат, и неговото въздействие върху хората, домашните и дивите животни.