Home » Archive

Articles Archive for 26 април 2019

Избрано, политика »

[26 апр. 2019 | No Comment | ]

В страни като Русия или САЩ, или в този смисъл, Великобритания, където неравенството при богатството и приходите расте, хората имат затруднения да мислят за бъдещето си, а когато не можеш да мислиш за бъдещето си, демокрацията се пропуква… Защото демокрацията предполага, че изборите, които правим сега, ще променят нещата…

Авторски страници, Е-Списание »

[26 апр. 2019 | 3 коментара | ]

И колко от нас са готови, ако се наложи както в Чернобил, да се жертват за да спасят други? Така както на 1 май 1986 г. Алексей Ананенко, Валерий Беспалов и Борис Баранов влизат само с акваланги на смъртоносна мисия в басейна под реактора, за да отворят ръчно крановете. Погребани са в запоени оловни ковчези.

Авторски страници, българи зад граница, политика »

[26 апр. 2019 | No Comment | ]

От казаното по време на това заседание стана ясно, че поетото при предишното заседание на Комисията обещание от представител на Външно министерство, че ще бъде намерен начин да бъде подпомогнат от българската държава вестник “Роден край” в Украйна, сякаш не е било обещано и отново се разчита само на това, което би направила евентуално украинската държава за подпомагането на този вестник и на други български медии в тази страна.
На заседанието стана дума и за една друг въпрос, която не се повдига за първи път, а е бил обсъждан на различни заседания и при този, и при предишния състав на Комисията по политиките за българите в чужбина, и при 44-ия, и при предишния, 43-ти парламент – а именно въпросът за подпомагането от българската държава на българските медии в различни страни по света. За съжаление досега по този въпрос не е направено нищо, въпреки че имаше опити за това и при този, и предишния състав на ресорната парламентарна комисия.

Е-Списание »

[26 апр. 2019 | No Comment | ]

На Разпети петък вярващите християни почитат великата жертва и страданията на кръста на Сина Божи, който е изпратен от да научи хората на искрена любов помежду им, на покаяние, милосърдие и уважение към живота и достойнството на всяко човешко същество, независимо от неговия сан, пол, раса, етнос и социален статус. И да сключи Нов завет с човеците от всички народи и времена, които повярват, разберат и последват смисъла на Христовите послания и Христовата жертва.