2024-05-20

Ден: 26.04.2019

В страни като Русия или САЩ, или в този смисъл, Великобритания, където неравенството при богатството и приходите...