2022-08-10

Ден: 19.04.2019

Мнозинството от присъстващите гласува за създаване на Координационен съвет на българите в Чикаго, който да поеме някой...