Home » Archive

Articles Archive for 5 април 2019

Авторски страници »

[5 апр. 2019 | No Comment | ]

При проверка на 20.09.2018 г. в Имотния регистър, както и в Търговския регистър, се установи следното:
На дата 17.08.2017 г. Мария Красинова Цачева и Владимир Людмилов Цачев са апортирали свои имоти на стойност 1 839 800 лв. (един милион, осемстотин тридесет и девет хиляди и осемстотин лева) във фирма „ОКТОГОР БЛАСТИК“ АД с ЕИК 204691866 и десетки имоти.
Това е видно от Справка в Имотния регистър от дата 17.08.2017 г., No от дв. вх. р 53240, както и от справка в Имотния регистър на фирмата “Oктогор Бластик” АД.
Съветът на директорите е видно, че са фирми, собственост на дъщерята на Мария и Владимир ЦАЧЕВИ.

Авторски страници »

[5 апр. 2019 | No Comment | ]

Тези хора нямат дори въображение да формулират нещо достоверно!
Нека пробутат подобно обяснение на дъщерята на мои приятели, която със съпруга си и двете си деца се мъчат да купят нормален (сиреч поне някакъв) апартамент.
Или да го кажат на сина на други мои приятели, който със съпругата и детето си са обречени още дълги години да са на свободен наем, защото цените на апартаментите без ВИП-асансьор са ненормални и непосилни за млади хора като тях.
А и двете млади семейства са претоварени от работа, трудят се на по няколко фронта, за да свързват двата края.

Авторски страници »

[5 апр. 2019 | One Comment | ]

На 4 април 2019 г. почина ОГНЯН ЦЕКОВ, единственият останал жив член на ръководството като Секретар на Първото в България Независимо дружество за защита правата на човека (НДЗПЧ) с патрон ИЛИЯ МИНЕВ.
Идеалист – неспирен търсач на справедивост за хората, противник на всички партийни диктатури, репресиран от Държавна сигурност.