2023-09-30

български език

Предлага се възможност учениците от гимназиалните класове да положат изпити в три степени на знание на български...
Ректорът, проф. д-р Румен Младенов, приветства участниците в конференцията, като ги увери в готовността на академичната общност...