2024-05-23

български език

Освен акцента върху иновативните педагогически практики, събитието включваше и анализ на резултатите от Районната олимпиада по български...
Представителите на АБУЧ Боянка Иванова и Нина Борисова се включиха със свой „Анализ на съществуващата нормативна база, отнасяща се...