2024-05-24

4 thoughts on “Италия ли ще е първата развита държава, направила политическа революция през 21 век?

 1. От 2013 г заедно с Героги Неделчев – Председател на БСДД, член На Движение „Защита на Гражданите и Държавата“, от 01.12.2016 г с Решение № 6 на СГС, прерастнало в Институцията за: “ Непосредствено упражняване на властта от народа-Чл.1 ал2 от Конституцията“- Гражданската (контролната власт). Георги Неделчев поддържаше много тясна връзка с пет звези и съм бил в течение на всичко. това което правят пет звезди е само част ,от цялостната система за корленно преустройство на управлението на Държавата произтичащо от основните закони на природата. Природата ни е дала знак, модел как се управлява голяма система, каквито са обществото и човешкото, билогичното тяло.Това е човешкият мозък. Той е един, но се състои от две отделни полукълба, самостоятелни и с апелативни функции едно над друго, с цел осъществяването на взаимен контрол. С това природата ни подсказва, че правилното управление на една голяма система като обществото и човешкият организъм изисква всяко едно управленско ниво, от най-високото до най-ниското да се заемат от минимум два субекта. Веднага се налага извода че Римската демокрация е може би най-правилната и съобразена с природните закони форма на управление, понеже се е управлявала в своя връх от двама консули. В цялата хилядолетна история, човечеството е сътворила само два вида демократично управление на обществото: Гръцката (непосредствената) демокрация и Римската (опосредствената) демокрация. Когато Рим се съдава като държава, той приема Гръцката форма на управление и я осъществява в продължение на 100 години. През това време Рим се разширава от Испания до Черно море и вече било практически невъзможно римските граждани които са били войни, да идват на Форума за да участват във вземането на държавните управленски решения. Това наложило римляните да изобретят Опосредстевната демокрация. Измислили Сената. Няколко хиляди да избират един които да го изпращат в сената за да гласува вместо тях. Така те създали опосредствената демокрация. Когато, след хилядите години наречени тъмни векове на средновековието и Феодализма, се създала Американската държава. Бащите на Америкнаскта Конституция, от която произтича първата демократична държава в света, не му мислили много , а точно решили да Възпроизведат Римската демократична държавна система. Те били толкова педантични, във прилагането на Опосредствената (римката демократична система), че дори имитирали и архитектурно Сената. Но те го надградили, интуитивно са усещали как трябва да бъде устроен върховният управленски орган. Да не е еднокамерен като Римския,а да бъде двукамерен. Разликата е следната.В Рим изпълнителната власт се заема от два субекта Двама консули. А Сената е еднокамерен. В новата Америкнска Държава е обратното.Конгресът е двукамарен, а Президнтската институция се заема от един субект. От тук произтича заключението, че истински Демократичната държава е тази която учредява равнопоставено институциите на „непосредстевната“, власт с институциите на „Опосредствената“ власт. В институциите на опосредствената власт се влиза с познатите ни избори.В институциите на „Непосредствената“ власт се влиза с волеизявление, по желание.
  Именно този модел за държавно устройство се реализира от Решение № 6 на СГС. Народа изненада овладялата всички държавни институции престъпност. Тихо и безшумно учреди, узакони и легитимира Гражданската власт, тоест институциите за непосредствено упражняване на властта от народа, неправилно наричана „директна“ или „пряка“ демокрация. Огромното историческо значение на Решение № 6 е че то безкръвно и щадящо обществото начин съдаде и узакони за пръв пат в света Хуманно-демократичната държава.то се превърна в съвременната „Магна харта“.
  След него, критерий за демократичност на една държава е дали нейната Конституция учрудява като единно действаща система подобна на мозъка институциите на непосредствената и институциите на опосредствената власт.
  Ето така се реализираха предсказанията на всички гадатели от Нострадамус до Баба Ванга че мисията на Българите е да дадат на света новото му властово устройство. Новият държавен строй който ще прекрати хилядолетното неустойчиво развитие на света и ще установи неговото устойчиво властово и процъфтяващо бъдеще. Новата Хуманно-демократична държава и бъдещото устойчиво развитие на света, произтичат от Мирогледа и Иделогията на Хуманизма. Мирогледа който ще успокои света, ще предотврати изчерпването на ресурсите му и ще преустанови драстичното намаляване на биоразнообразието и замърсяването на природата, довели да необратими промени на климата и до провала на Глобализма и носеният от него нео-либерален икономически модел.
  Предлагам да започнем да представяме на хората принципите, същността и новите понятия за развитието и съществуването на света като цивилизация, носени от мирогледа и иделогията на Хуманизма, основните му стълбове и алгоритъма за много бързото му осъществяване в живота.

 2. Всичко е прекрасно на думи!

  На дела къде сме! В ГФО и сие в сметната палата БСДД е декларирала 254,56 лв приход от членски внос за 2017-та година, а на сайта в решения е упоменато 12 лева годишен членски внос! То не ми е ясно, само 21 души ли е тая партия или ми куца математиката! За да се борим за нещо, то става с хора, а не с балон надут от мъртви души! Точно затова ние на Крит имаме 1600 членове и нямаме членски внос! Дори и 1 лев, не евро да бях сложил, дали 16 щяха да дадат! Ясно е, че този членски внос не е начина! Та питам, какво правим, отрегистрирате се заради липса на членове или? Не е зле Неделчев, вместо да прави по 3000 лева дарения и спонсорира партията, поне да ги внася от името на мъртвите души за членски внос, така вече ще изгрежда партията от 300 души, не от 21. Не че са много 300, ма придават на балона поне малко обем! И понеже от две години ме плюете, че съм „искал да разваля нещо“, което още не е станало, ще ви кажа, да съдим първо себе си!

  И понеже натискате за избор чрез жребии…. във тази партия от 21 души, които и 21 да изберет чрез жребии, няма да е проблем! Въпросът е, от къде ще дойдат гласовете на изборите! Надявам се, че няма да приемете думите ми отново за заяждане, защото са истина, а не аз съм виновен, че тази истина е такава! Не става с деление, гонене на хора, блокиране! Неделчев, крайно време е да се осъзнае!

  Толкова си можем и явно не желаем повече! За да дойдат нови хора, това не става с авторитарно управление. Като говорите за жребии, да се бяхте избрали и вие с жребии! От главата се вмирисва рибата, как да накараме останалите да повярват в думи, като виждат делата, не са слепи!

 3. Добре е да изпратете тази статия до всички партийни централи! Най-малкото – ще се изплашат.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *