2022-09-28

Ден: 15.08.2018

* Основните предмети на обучение са български език, история и география на България, в присъствена и електронна форма...