2024-07-12

Ден: 23.08.2018

Нека да опростим нещата до едно чисто практическо ниво. Сегашният председател на Националния съвет на българското малцинство Владимир...