2024-05-18

Ден: 09.08.2018

Към западните румънски граници се е устремила лавина от автомобили с британски, испански, италиански и германски номера....
Отговорите на един от въпросите в анкетата изглеждат много интересно. Почти 80% от попълнилите анкетата (4 от...