Home » Jokes, Авторски страници, Научна фантастика

Джендъри от всички полове – съвокуплявайте се

2018.01.28 2 коментари
Spread the love

Слънчевите лъчи пробиха най-сетне облаците, надвиснали над Витоша цяла седмица, и по улиците се защукаха джендърите на новото време. Въпреки че в повечето случаи те изглеждаха тъжни, минеха ли покрай сградите на „Дондуков“ 1 и 2, и Площада на Конвенцията, задължително опъваха усмивки и изправяха глави. Все пак всички бяха свикнали със Закона за задължителното щастие и се стараеха да го спазват.

Огромната просторна зала на втория етаж на Министерския съвет, и тя се напълни със светлина, а лека-полека и министрите започнаха да заемат местата си. Часовникът показваше малко след 9 часа сутринта и най-сетне министър-председателката Ленинова се настани удобно, потропа по микрофона и звучният й глас постави всички на местата им:

– Уважаеми дами и… дами… ха-ха-ха! – усмивка обиколи залата, защото от много време на тези заседания индивиди от мъжки биологичен пол не присъстваха. – Откривам първото за м. март 2030 г. заседание на Министерски съвет. Дневният ред е пред Вас, моля, който е съгласен с него, да гласува!… Така, 14 “За”, “Против” – няма.

Мин.-председателка Ленинова: По т.1. Отчет за дейността на Министерство на социалната политика и набелязване на мерки за справяне с дефицита за пенсионни добавки, давам думата на министър Бериева.

Мин. Бериева: Уважаеми дами, Министерство на социалната политика отбелязва значителни успехи в мерките за изравняване на социалното и джендър неравенството в страната и вече можем да кажем, че у нас всеки може да бъде такъв, какъвто поиска, и когато поиска. На мястото на остарелите домове за деца в последните години построихме над 20 дома за насърчаване на самоопределението, които с удоволствие се посещават от децата, които не желаят да приемат ролите им, определени от обществото, и в частност в училищата. В тези социални домове за последната година сме обхванали над 30 хиляди деца, които под грижите на наши и чуждестранни социолози, психолози и специалисти усвояват нестереотипни полови роли. Успяхме да създадем над 2000 джендър-флуид деца, а през последните два месеца за първи път в света имаме и нов тип джендър-дей-найт. Това е индивид, който през деня е жена, а през нощта – мъж. Знаете, че имаме известен недостиг в обществото на оригинални мъже, често стават безсмислени кавги в жилищните кооперации за преразпределение на мъжете, и мислим, че това като политика ще даде своя положителен резултат съвсем скоро. Надяваме се до година да успеем да превъзпитаме над 1000 индивида по тази програма.

Мин. Троцкева: Чудесно, като министър на здравеопазването подкрепям това, защото имаме голям проблем с жени, които се оплакват, че има дефицит… на мъже, с оглед на забременяването и… семейното щастие вечер, така да се каже.

Мин.-председателка Ленинова: Да, това наистина е хубаво, но Троцкева – а Вие докъде стигнахте с най-големия въпрос – искуственото осеменяване, и големия проект за възможностите да използваме и мъжете за раждане. Бяхте ни обещали още преди година, че ще имаме надеждни резултати. Знаете колко паднахме в индекса за прираста на населението – вече е минус 25, само скандинавците са по-назад от нас с минус 27. Добре че са имигрантите от братските африкански страни.

Мин. Троцкева: Работим, много работим, г-жо министър-председателко. Ин-тен-зи-фикация! Ние отиваме вече на едно принципно ново начало! За съжаление повечето учени от БАН и университетите емигрираха в онези хомофобски и фашистки страни, подмамени от ретроградни сили, и някои експерименти се забавиха. Но сега имаме нова програма, с мъже от Близкия изток. Ето, петимата  професори, които приехме преди четири години като бежанци от Нигерия и Ботсвана, успяха да направят огромен пробив, работят усърдно и вече имаме десетина забременели, но за съжаление след втория месец на бременността нишката се къса.

Мин.-председателка Ленинова: Добре, продължавайте работата. Ако има нужда от пари – нашите приятели от Съюза винаги са готови да помогнат, но искат резултати. Вече десет години се борим с този проблем в няколко приятелски държави и все няма резултат. И, така да се каже: Джендъри от всички полове – съвокуплявайте се. Ха-ха-ха-ха… Да се върнем на социалната политика. Бериева – Вие сте.

Мин. Бериева: Така, както казах – работим и в социално-изкоренителните домове имаме успехи. За съжаление ще се наложи да разкрием още такива домове, защото въпреки голямата образователна кампания, все още децата в детските градини и училищата си мислят, че се раждат с пол по рождение. Трудно се изкоренява това, а и родителите не помагат.

Мин.-председателка Ленинова: Как няма да помагат, бе? Тая Конвенция ние за какво я имаме – взимате по един член от Комисията й и отивате и арестувате, съдите, глобявате, привеждате в изкоренително заведение всеки родител, който не образова детето си, както трябва. Знаете, че според Конвенцията всички членове на Комисията и техните сътрудници имат неограничени права, не могат да бъдат съдени и оспорвани за нищо. Нищо. Няма Парламент, Няма Съюз, няма Църква – те от Комисията затова са там – над тях няма никой! Не сте ли я чели, а? Той и оня от Банкя не я беше чел – затова сега аз съм тук, а не той. Има ли достатъчно Изкоренителни заведения (ИК) и свободни места, Крупская?

Мин. Крупская (Министерство на вътрешната толератност): Няма проблем. Имаме над сто във всяка община на Родината. Там непрекъснато се освобождават места, защото нали знаете, някои жени, особено лесбийки, например, не издържат на копаенето на руда, на полагането на асфалт; други мъже се поболяват, когато дълго време трябва да бродират килими или да шият. Но надзирателките си знаят работата. Ние изкореняваме тези стереотипи. Из-ко-ре-няваме! Но, няма насилие – никакво. Особено у дома и сред жените. Ни-ка-кво насилие! Другият месец ще откриваме нов дом в Белене – ще дойдете ли?

Мин. Бериева:  Както знаете, имаме и друг проблем, който ще се породи и на който трябва да намерим решение. Дефицитът на социалната система. Още след приемането на Конвенцията започнаха опити на мъже да се представят за жени и да се пенсионират по-рано. В началото нашите НПО-та много помагаха, защото нали това бе идеята на тази Конвенция – свобода, равенство, братство… и най-вече ненасилие над жените. Но много нарасна броят на жените в пенсионна възраст, искат да се пенсионират на 62. В началото по-старото поколение мъже, дето бе ходило в казарма, го беше срам да лъже, но сега хващаме твърде много “фиктивни” жени – новото поколение, нали знаете – то е по-разкрепостено, не му пука много за остарели понятия като чест. И лошото е, че дефицитът нарасна много, жените, които са си жени по-рождение, започнаха да роптаят, защото било нечестно спрямо тях. А и емигрантите, дето приемаме – те всичките направо жени се пишат, макар и да ходят в мъжките тоалетни. Така че ние обсъдихме ситуациата и предлагаме следното решение – всички мъже, които желаят да си сменят пола, да не могат да го правят след навършване на 50-годишна възраст. Това ще осигури стабилност все пак на системата. Само не знаем как да процедираме с джендър-флуид и с другите 16 пола, които са понякога са жени. Може би за тях възрастта ще трябва да е 55?

Мин. Крупская: Това е добре, но нали вече приехме закон, според който стереотипните роли и полът не могат да се сменят по-често от веднъж годишно. Ще трябва малко борба да мине през Парламента.

Мин.-председателка Ленинова: Чудесно решение. Няма проблем – ще го приемем. За какво я имаме тази Комисия по Конвенцията – нали да налага решения. И за какво 98% от членовете на Парламента са жени? Ще разберат. Минаваме на т.2 – Министърката на образованието – Сталинова.

Мин. Сталинова: Имам чудесни новини. Тази година окончателно успяхме да обобщим и завършим промените в учебните планове по биология. Вече няма там стереотипите на Дарвин, а в тези по физика сме изравнили всички уроци, така че да се вижда ясно, че заслугите в науката на жени, мъже и ЛБГТ са равни. Особено се гордеем, че учените, спечелили Нобелова награда, са равно разпределени сред утвърдените от Съюза 87 пола. Искам специално да благодарим на Министерство на истината за неоценимата помощ.

Програмата за равноправие също вече работи и сред децата в първи клас. Там всички деца са с еднакви роклички в тъмносиво и еднакви пуловерчета на цветчета и камиончета. Много им се радват децата. Имаме малък проблем все още с тийнейджърите, особено тези, дето се мислят за момчета, защото им се налага да носят сутиени, за да са еднакви с момичетата, но и на този въпрос намерихме прекрасно решение – с помощта на Министерство на силата, въведохме програма за тренировки и сега повечето момченца имат страхотни гръдни мускули, с които запълват сутиените. Страхотни, ще знаете… Направо се възбуждам само като си помисля… Ха-ха-ха-ха… Така че вървим смело напред. И друго хубаво нещо, въведохме неутралност на имената на професиите, които се възприеха много добре  – например вече нямаме “Пожарникар”, а  “ПожарникарЧО”, не казваме мъжкото и обидно “Лекар”, а “Лекуващо”. Това сега трябва да бъде внедрено в обществото и икономиката.

Мин.-председателка Ленинова: Прекрасно. Виждате ли колко хубава Конвенцийка имаме. Тя е помислила за всички възможности, още със създаването й. Защо мислите, че всички понятия за мъж, жена, джендър бяха така добре размити, а пък онова за стереотипите, “определяни от Обществото”, бе така йезуйтски казано. Защото към онзи момент Обществото мислеше за мъжа и жената като два пола, а сега сме свободни да променяме и казваме, каквото искаме. Ние сме обществото! Ние решаваме и кои са стереотипите за мъж, жена и транспол. Джендърките-основателки помислиха за всичко.

Министърка на финансите: Имаме един въпрос, също ми се ще да обсъдим, на следващото заседание. Както знаете, въпреки огромните усилия, приходите в бюджета продължават да спадат. Това за съжаление се дължи и на населението, което отказва или не може да ражда в последните години, и се е насочило предимно към живота, без да инвестира достатъчно в икономиката и нови бизнеси. Ето, сега имаме един проблем – възникна остър дефицит на пари за пенсионни добавки и специални средства по второ направление, които се полагат на АБПФК (Активните боркини за плурализъм, феминизъм и културализъм). Вече почти всеки втори, който е писал дори един постинг във Фейсбук или Туитър, има това право. Но се усеща лек дефицит на данъкоплатци…

Мин.-председателка Ленинова: Абе, Министърке, ще оглушеем с тия твои пари, бе! Здравето ни се взе! Хайде, остави ме мене, ами жените престанаха да раждат, при 20 вида полове — жени за раждане от африканския пазар купуваме! Аз и на оргия съм била, ама такова чудо! Секс, секс, па спрат! И почват да раждат и да пълнят бюджета! А при тебе спиране няма, от сутрин до вечер – пари искаш. Какво е това чудо, какво беше това твое финансово министерство, бе? Побъркваме се бе, министърке.

Не може да се спират парите за АБПФК. Ами това е нашият гръбнак – без него какво ще си помислят джендърите? За какво сме я правили тази Революция – за едните голи идеали ли? За какво искаме тази свобода? Това равенство? Всичко сме равни, но все пак някои от нас трябва да са и по-равни. Ще намериш!

Ако няма друго, закривам заседанието.

.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Б.Р.: Научнофантастичният разказ е плод на въображението на лудия си автор. Той е безопасен и въдворен отдавна в психиатрическа клиника, наречена Семейство с три деца. Всички прилики с действителни лица и събития са съвсем случайни, а описаното е плод на тежки бълнувания и кошмарни видения. 

.

2 Comments »

  • Иван Сотиров said:

    Да изкарваш противниците на Истанбулската конвенция пета колона на Москва е проява на манталитетен болшевизъм. Само болшевиките лепяха етикети защото нямаха аргументи. Абсурдно и цинично е бивши БКП активисти и ДС сътрудници, довчерашни слуги на Кремъл, днес в старанието си да се пробутат като прозападни либерали, да заклеймяват като пета колона на Москва, хората с християнска вяра и традиционни убеждения, които близо век воюват с Кремъл и които платиха изключително висока цена за това! Именно тези хора победиха Империята на злото, а не финансираните от нея левичарски организации в западните държави. Това, че днес „озападнените“ ДС-та взаимно се обслужват с все още прокремълските, като принизиха дебата за Конвенцията в долнопробна манифестация на евтин политически популизъм не отменя същността на проблема. С малки изключения аргументите на основните говорители и от двете спорещи страни целящи въздействие върху първичните инстинкти на публиката, са обидни за човешкото ни достойнството, независимо от позицията ни по въпроса и от нашето самоопределение. Ако висшият клир на БПЦ, справедливо може да бъде обвиняван като проводник на московско влияние, нима протестантските църкви в САЩ и Европа, които са най-яростните противници на такъв тип документи, могат да бъдат подозирани, че са московска пета колона. Истината е, че точно с грубите опити да се налага тази Конвенция в разрез с традициите и вярата на нашия народ се насажда евроскептицизъм и така се обслужват руската хибридна война в страната ни и нейните маши. Конюнктурната реакция е характерна за хората за които дебата за бъдещето на нашия европейски дом не е въпрос за ценности, а за лични облаги!
    От ФБ

Leave your response! Вашето мнение е важно, напишете го!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Моля не ползвайте нецензурни изрази! Всеки коментар, в който има линк, ще изчака редактор да го провери за спам - забавя публикуването.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.