2024-04-21

Ден: 19.06.2017

Според социологическо изследване от края на май на авторитетния Харвард-Харис, 65% от американските избиратели не вярват на...