2024-04-21

Ден: 12.06.2017

ЗАКОНОПРОЕКТЪТ НА ГЕРБ за промяна в Изборния кодекс не предвижда издаване на удостоверения за гласуване за Народно...
„Но компонентите на демографската катастрофа не са раждаемост и смъртност. Те са и емиграция, застаряване на населението....