2024-05-18

Ден: 28.06.2016

Всеки от записаните от журналистката разкази на близки на жертвите носи живия спомен и раните от преживяното...
Ученикът в Българското училище "Пейо Яворов" в Брюксел Христо Доков спечели тазгодишните национални конкурси на Кралство Белгия...