2024-07-15

Ден: 15.06.2016

Културно-информационният център „Босилеград“ и Демократичният съюз на българите ще почетат на 28 юни 2016 г. от 12.00...
След тримесечно обучение групата от осем курсиста приключи първата част от организираното обучение, ръководено от г-ца Саня...