2024-05-19

Ден: 29.06.2016

Представители на българските организации Културно-информационен център „Босилеград“, Демократичен съюз на българите и Гражданско сдружение „ГЛАС“ от Босилеград,...
Благодарим Ви, г-н Стоилов, за това, че показахте, че българските дипломатически служители зад граница могат да бъдат...