2024-03-02

Ден: 25.05.2016

Както всяка година, Българският образователен и културен център “Св. Климент Охридски” в град Вашингтон, окръг Колумбия, САЩ,...
Най-новата карта, изработена в Института по български език при БАН, е посветена на новите места, където се...