2022-12-07

Ден: 05.05.2016

Словото е действие, а думите са само едно от изразните средства на Словото; че съвсем неслучайно в Светото...