Home » Archive

Articles Archive for 24 март 2016

Авторски страници »

[24 мар. 2016 | No Comment | ]

Неврополитика, невроетика и невроикономика са нови клонове на невронауката. Прилагайки съвременни образни технологии, като functional magnetic resonance imaging (fMRI), учените изследват кои мозъчни клетки участват в реакциите на човека, отнасящи се за политически събития и личности. С цел постиженията на невронауките да станат разбираеми за обществото, през 1990 г. президентът на САЩ Джордж Буш старши обяви The Decade of the Brain 1990-2000. В България не съм чул политици да организират дори подобни тематични дни, да не говорим за годишни декади – въпреки че българите сме едни най-често умиращите от мозъчни инсулти хора в света.

Авторски страници »

[24 мар. 2016 | 3 коментара | ]

Глобалното човешко общество е голяма група от хора, които живеят заедно в подредена общност с взаимозависима мрежа от човешки отношения. В Човешкото общество съществува „Мрежа от закономерности“ с „Комплексно многопараметрово влияние“, които временно и хипотетично ще наречем „Закони на човечеството“.

Авторски страници, българи зад граница »

[24 мар. 2016 | No Comment | ]

На 26 март 2016 г. (събота), от 12.00 ч. местно време, в черквата „Св. Благовещение Богородично” в гр. Прилеп, със съдействието на Министерството на отбраната на Р. България и Български Културен Клуб – Скопие като съорганизатор, ще се проведе панихида в чест на полковник Стефан Илиев.

Авторски страници, българи зад граница, история »

[24 мар. 2016 | No Comment | ]

Всичко това довежда до създаване на условия за миграция. Още през първото десетилетие на ХХ-ти век, в районите на Централна Северна България започват да функционират специални агенции, чиито представители се ангажират с набирането на работници и изпращането им зад граница. Хиляди българи се възползват от възможността да заминат в чужбина, където упражнявайки занаят, ще могат да спечелят пари за семействата си. Бъдещите емигранти са представители на населението предимно от планинските райони. Много млади мъже, въоръжени с ентусиазъм, провокирани от липсата на достатъчно земя за препитание, решават да поемат по нов път, който ги отвежда в Америка.

Авторски страници, литература »

[24 мар. 2016 | No Comment | ]

Обсъждането на книгата отдавна бе приключило, хората си тръгваха. Бавно и колебливо, сякаш не искаха да напуснат това място, чуждо и студено само преди два часа.
Отвън мракът се надвесваше стремително над града, като че ли искаше да го погълне завинаги.
Тогава го забелязах. Наближаваше редът му за автограф. Седях, както винаги угрижен, на дългата маса отпред, застлана открай до край с твърда червена покривка, червена като кръвта. Какво да напиша в книгите на репресираните – тези старци, безкрайно мъчени в миналото, които сега смирено и търпеливо чакаха зад масата?