Home » Archive

Articles Archive for 12 март 2016

Избрано, политика »

[12 мар. 2016 | No Comment | ]

Канадската провинция Онтарио възнамерява да въведе базов доход, като проектът е пилотен. Все още няма яснота по въпроса точно кога и как ще бъде направено това. В Отава местните власти настояват за правителствено проучване по въпроса, а в Квебек също проучват тази възможност.

Jokes, Авторски страници »

[12 мар. 2016 | No Comment | ]

– Какво ти е? Болен ли си?
Мунчо само ме изгледа с празните си очи и понечи да ме подмине.
– Чакай бе – хванах го за ръката. – Какво ти има?
– Абеее… какво, какво. Прецакаха ме. Туриха ми го и не знам защо. Нищо не разбирам. – Хлъцна селската гордост и провеси нос.
Трагедия. Налагаше се да взема крути мерки и теглилки. Замъкнах страдащия в кръчмата и го подложих на ракиена терапия с надеждата, че ще се поуспокои и ще ми разкаже какво е станало. Някъде между третата и четвъртата процедура пациентът се поотпусна и започна да разказва: