2024-02-26

Месец: януари 2016

Конкурсът се организира от председателя на училищното настоятелство г-н Паруш Неделчев и Методическо обединение "Народни инструменти и...
лед концерта, представители на българските организации и участници, в присъствието на представители от медиите: Елена Цанева -...
Европейската комисия вече е изпратила на властите в София доклада по напредъка по Механизма за сътрудничество и...