Home » Archive

Articles Archive for 30 януари 2016

Авторски страници »

[30 ян. 2016 | One Comment | ]

Лекар и етнически турчин, както той сам се нарича, написа в своя Фейсбук профил обръщение към българския народ.
В него той посочва, че би изкупил цялата вина на дедите си, стига това да вдъхне надежда в българите и те да останат на територията на България.

Авторски страници »

[30 ян. 2016 | No Comment | ]

Всички деца от 6 до 16 години, които желаят да участват в този патриотичен конкурс, трябва да изпратят рисунка, стихотворение или разказ за безсмъртния Васил Левски , загинал за България в името на свободната «чиста и свята република».
Рисунките, стихотворенията и разказите изпращайте на адрес…

Авторски страници, българи зад граница, политика »

[30 ян. 2016 | No Comment | ]

От погледа на нашата камбанария, има две опасности, които могат да подведат под въпрос независимостта на бъдещия Национален съвет на българите в чужбина. Едната е, Националният съвет да изпадне в зависимост от политическата конюнктура в България. Другата опасност е в неговия състав да попаднат хора, зависими от политическите конюнктури в страните, от които идват. Примерно, не е изключено в Националния съвет за българите в чужбина да влезнат членове на Националния съвет на българското малцинство към Правителството на Сърбия.

Авторски страници, литература »

[30 ян. 2016 | No Comment | ]

Момчета, знам, че е на халос туй, че
скърбим за свобода и бели вишни.
В земята на Васил Иванов Кунчев
днес всички романтици са излишни.

Авторски страници, политика »

[30 ян. 2016 | No Comment | ]

Забележете системният подход на тази пропагандна стратегия: (1) вместо „османско робство“ или „турско иго“ първо бе предложено “турско присъствие”, сега заменено с “османско съжителство”; (2) опитите за премахване на “Майце си”, “Елегия”, ” Борба” и “Моята молитва” на Христо Ботев, „Аз съм българче“ на Иван Вазов и на емблематични стихотворения на Яворов и Дебелянов, сега са насочени към „История славянобългарска“ на Отец Паисий, „Къде си вярна, ти любов народна?“ на Добри Чинтулов, „Хубава си, моя горо“ на Любен Каравелов и към „Даваш ли, даваш, балканджи Йово, хубава Яна на турска вяра?“.