2022-05-16

Ден: 19.01.2016

Комисията по правни въпроси към българския парламент подкрепи електронното гласуване. След едночасов спор между своите членове комисията...