2024-07-14

Ден: 25.01.2016

Европейската комисия вече е изпратила на властите в София доклада по напредъка по Механизма за сътрудничество и...
На 22 януари 2016 г., по инициатива на Българското училище към Посолството ни в Лондон и благодарение...