2024-05-27

Ден: 17.01.2016

Политическото напрежение в Босилеград нараства вследствие на тежкото социално-икономическо положение и неспособността или нежеланието на държавата да...
Часове преди Световния икономически форум в Давос, британската неправителствена организация Оксфам (Oxfam) излезе с доклад (вж.тук), в...