2024-05-26

Ден: 26.01.2016

Конкурсът се организира от председателя на училищното настоятелство г-н Паруш Неделчев и Методическо обединение "Народни инструменти и...
лед концерта, представители на българските организации и участници, в присъствието на представители от медиите: Елена Цанева -...