2022-12-03

Месец: октомври 2015

Общият брой гласували български граждани в чужбина в националния референдум е 26 980. Българите зад граница гласуваха...
Разтреперана зачитам коментарната бележка под експоната. Не вярвам на очите си! Короната на средновековната българска принцеса е...
След проведеното вчера гласуване за българския национален референдум в изборните секции, отворени на територията на консулски окръг...