2024-04-23

Ден: 14.06.2015

Публикацията съдържа отговор, изпратен от Управителния съвет на БКПК в Прага, във връзка с проведеното на 7-ми...