2024-06-25

Ден: 17.06.2015

Дипломатическият институт към министъра на външните работи на Р. България организира публична лекция на проф. Таня Мишчевич,...