2022-08-08

Ден: 16.04.2015

Изказвания на Georg Friedman – основател и директор на стратегическата Forecasting Inc (STRATFOR) от конференция в Чикаго,...