Home » Archive

Articles Archive for 19 април 2015

Избрано »

[19 апр. 2015 | No Comment | ]

Негативните процеси в демографията на България продължават да се задълбочават. Това показват данните на НСИ за населението през 2014 г. Официалната емиграция м.г. бележи нов рекорд – 28 727 българи са сменили официалния си адрес от страната в чужбина. Това е десет пъти повече в сравнение с емигриралите през първата година от членството ни в ЕС – 2007 г. За сравнение – през 2013 г. официално напуснали страната са били 19 678 българи. Реалната емиграция е още по-висока, тъй като НСИ брои само онези, които официално са се отписали от настоящия си адрес у нас и са го заменили с чужд. Най-предпочитаната дестинация за емигрантите е Германия – 19.6%, Обединеното кралство следва с 16.1% от заминалите, а към Испания са се насочили 15.1%.

Авторски страници, литература »

[19 апр. 2015 | One Comment | ]

”Хвърлете одеялата, казва един от старците, докато се разправяте, съвсем ще измръзне човекът”, а ние се сепваме, връщаме се, гледаме чистия сняг в дерето, злобната стръмнина, погълнала Бранко, замахваме дръзко и мятаме по едно одеяло, първо Мая, после докторът и аз… той, раненият, се плъзна с протегнат настрани крак, с изплезен език и с пъшкане, зави се и утихна… В това време от гората, по посока на селото, се чу глъчка… изправихме се, погледнахме… гъсти борове, сняг, сумрак и изведнъж между стволовете затрептяха светлини, мижави светлини, появяваха се, губеха се, но приближаваха насам, ставаха по-ярки, а с тях и гласовете се избистряха, чуваха се отделни думи и трополене на обувки по заскрежените пояси около дърветата… Михал пристигаше… рошав, гологлав, още с официалните дрехи за ходене в града… с по един фенер в двете ръце… отзад притичваха две старици с разхлабени забрадки..