2024-04-16

Ден: 11.04.2015

Националната лаборатория Argonne в Чикаго ще създаде нов суперкомпютър, в резултат на безвъзмездна помощ от $200 млн....
Според мен, няма никаква разлика между Великденските обреди в Босилеград и тези в България – абсолютно същите...