Home » Авторски страници

България не прилага Морската трудова конвенция. Посредници печелят незаконно от моряците

2014.12.03 Няма коментари
Spread the love

Моряшки синдикат “България” до Софийска апелативна прокуратура

.

UntitledПредседателят на Моряшки синдикат “България” Пламен Симов е изпратил до Алепативна прокуратура – София, с копие до българския главен прокурор Сотир Цацаров и еврокомисаря Кристалина Георгиева Информация относно Становище на висш експерт от Морската комисия на МОТ. Становището е изработено след среща с представител на МС “България” за последствията от отказите на правителствата на Р. България да приложат пряко ратифицираната морска трудова конвенция /МТК/, както и Директива на ЕС 2008/104/ЕО, свързани с недопустимо посредничество при наемане на моряци от корабособственици под чужди офшорни и национални флагове на корабите. 

В Информацията се казва:

“Позволявам си да ангажирам Вашето внимание основно с частта, която засяга Прокуратурата на РБ и конкретните действия или бездействие по нашите Сигнали до Главния прокурор и СГП, за установената безспорно злоупотреба с власт на Висши държавни служители, от която продължават да се нанасят тежки вреди на моряците и да се обогатяват незаконно и чрез престъпни двойни договори близо 70 посреднически фирми – престъпление по състава на чл.282 ал.2 от Н К. […]

След прегледа на конкретни документи и жалби на моряци до Синдиката, експертът поставя извън съмнение и факта, че защитените с Постановление на М С посредници извършват последващо, по-тежко престъпление – присвояването на значителна част от моряшките заплати чрез принудително подписани двойни договори, какъвто пример е представен и на Прокуратурата /СГП/, Главния прокурор и по пр.пр. 3885-2014 г. на А П. […]

Последствията за цялото моряшко съсловие ще имат характера на бедствие! В период от 3 до 5 месеца над 15,000 български моряци ще останат безработни! Заедно със семействата, които се изхранват от тежкия моряшки труд, цифрата на засегнатите от непроменения корупционен модел ще бъде над 45 000!”

Председателят МС “България” е изпратил до Софийска апелативна прокуратура, с копие до министъра на труда и социалната политика, и сигнал по пр. преписка № 3885/2014 г. на Апелативна прокуратура, относно “Престъпен резултат и последствия от формална и умишлено осуетена инспекция на посреднически фирми за наемане на моряци от Главна инспекция на труда – МТСП”. В този сигнал се казва: “Установихме и документирахме по безспорен начин,че „проверената” фирма „БЛУ СИЙ МАРИЙН СЪРВИСЕС” гр. Варна и регистрираният там корабен менажер „ВАРНА ШИПИНГ ЕНД ТРЕЙДИНГ” с Управител Веселин Генов, които са извършвали по време на проверката и още повече след прекратяването на пр.пр 11432 / СГП, тежки нарушения на ратифицираната МТК с нанесени тежки вреди на наетите екипажи на 5 кораба – над 100 моряка под офшорния флаг на ST.VINCENT AND THE GRENADINES с неизвестен Корабособственик, но и данни,че там е регистрирал дейността си същият Генов,а неговият брат е собственик на Посредническата фирма „БЛУ СИЙ М С”! Към момента реалните и продължаващи щети за екипажите и техните семейства, нанесени от нелегитимният по М Т К  и Директива 2008/104/ЕО Посредник, защитен от ИА ГИТ  и Прокуратурата с формалната им проверка, вече се изчисляват на повече от 1,200,000 /един милион и двеста хил. щ.долари/ само за последните 5 месец.” Цялото съдържание на този сигнал може да се прочете тук – А П – 27.11.2014 г.

Междувременно от 1 декември т.г. български моряци от екипажите на “PEARL K” и “BELLA L” са обявили стачка в знак на протест срещу системно неизплащане на месечните им трудови възнаграждения, за което са информирали ресорни институции и профсъюзи.

Следва целият текст на Информацията, изпратена от Моряшки синдикат “България” до Апелативна прокуратура – София.

—————————————————————————————————————–

.

ДО Г-ЖА ВУТОВА – РЪКОВОДИТЕЛ НА АПЕЛАТИВНА
ПРОКУРАТУРА – ГР.СОФИЯ /Пр.пр. 3885-2014 год./

Копия: ГЛАВЕН ПРОКУРОР НА Р. БЪЛГАРИЯ
Е К – КОМИСАР Г-ЖА КРИСТАЛИНА ГЕОРГИЕВА

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

ОТНОСНО: СТАНОВИЩЕ НА ВИСШ ЕКСПЕРТ ОТ МОРСКАТА КОМИСИЯ НА М О Т – О О Н СЛЕД РАБОТНА СРЕЩА  С ПРЕДСТАВИТЕЛ НА М С „БЪЛГАРИЯ” ЗА ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ ОТКАЗИТЕ НА ПРАВИТЕЛСТВАТА НА  Р Б ДА ПРИЛОЖАТ ПРЯКО РАТИФИЦИРАНАТА МОРСКА ТРУДОВА КОНВЕНЦИЯ /М Т К/ И ДИРЕКТИВАТА  НА Е С 2008/104/ЕО , СВЪРЗАНИ С НЕДОПУСТИМО ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПРИ НАЕМАНЕ НА МОРЯЦИ ОТ КОРАБОСОБСТВЕНИЦИ ПОД ЧУЖДИ ОФШОРНИ И НАЦИОНАЛНИ ФЛАГОВЕ НА КОРАБИТЕ!

УВАЖАЕМА Г-ЖО РЪКОВОДИТЕЛ НА А П,

Позволявам си да ангажирам Вашето внимание основно с частта, която засяга Прокуратурата на РБ и конкретните действия или бездействие по нашите Сигнали до Главния прокурор и СГП, за установената безспорно злоупотреба с власт на Висши държавни служители, от която продължават да се нанасят тежки вреди на моряците и да се обогатяват незаконно и чрез престъпни двойни договори близо 70 посреднически фирми – престъпление по състава на чл. 282  ал. 2 от Н К!

Висшият експерт /нямам право да го посоча преди да е завършил доклада си до Морската комисия/ няма съмнение или колебание, че приетото от кабинета „Орешарски” Постановление 211 на МС суспендира ратифицираната М Т К и Директива 2008/104/ЕО, регламентираща правния статус на частните фирми, наемащи временно моряци под чужд флаг!

След прегледа на конкретни документи и жалби на моряци до Синдиката, експертът поставя извън съмнение и факта, че защитените с Постановление на М С посредници извършват последващо, по-тежко престъпление – присвояването на значителна част от моряшките заплати чрез принудително подписани двойни договори, какъвто пример е представен и на Прокуратурата /СГП/, Главния прокурор и по пр.пр. 3885-2014 г. на А П!

Експертът изисква да му представя във възможно най-кратък срок всички Сигнали, адресирани до Правителствата и Прокуратурата, след ратификацията на М Т К и крайния срок за транспониране на Директивата на ЕС!

Уведомен съм също, че той е задължен с доклада си да изиска строги наказателни мерки срещу члена на МОТ – България, както и пълна инспекция на Корабособствениците, наемащи български екипажи и отделни моряци чрез посредническите фирми в тяхно нарушение на М Т К с последващи тежки глоби! Инспекцията ще бъде разпоредена и до Международната транспортна федерация / I T F/ и Асоциациите на корабособствениците, за да предупредят за последствията своите членове!

Експертът беше особено впечатлен от писмото на ексдиректора на „Морска администрация” к д п Църнаклийски до посредническите фирми, с което им дава указания как да заблуждават чуждите Корабособственици, че екипажите се наемат от фирми, които са одитирани от Държавата за разпоредените от Конвенцията условия за регистрация! /Приложение/

Задължен съм да Ви сигнализирам за резултатите от подготвяния доклад:

Последствията за цялото моряшко съсловие ще имат характера на бедствие!

В период от 3 до 5 месеца над 15,000 български моряци ще останат безработни! Заедно със семействата, които се изхранват от тежкия моряшки труд, цифрата на засегнатите от непроменения корупционен модел ще бъде над 45,000!

Моряшки синдикат „България” е задължен да информира бедствуващите моряци за своите действия в тяхна защита до настоящия момент и да посочи адресите на отговорните и сезирани своевременно, с предупреждение за последствията компетентни институции – МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ И СЪДЕБНА ПАЛАТА!

Особено важен въпрос на експерта е: „Използувал ли е Синдикатът всички вътрешно правни средства за отмяна на Постановление 211 и търсене на наказателна отговорност от държавните лица, които са превишили властта си”?

Помолих за отсрочка от 1 месец за окончателния ми отговор.

Нашите експерти считат, че Прокуратурата следва да изпълни незабавно своето задължение за „Надзор за законност” и изиска отмяна на Постановлението и пряко прилагане на Конвенцията и Директивата на Е С, независимо от движението по пр.пр. 3885/2014 на А П и персоналната наказателната отговорност!

Моля в рамките на поставения ми срок да получа конкретен отговор относно настоящето ни искане за „Надзор за законност” за да дам ясно и точно заключение на Синдиката до Експерта, особено ако последва аргументиран отказ!

В заключение Ви уведомявам и за следното:

След наше писмо до ръководителя на СГП ми беше издадено Удостоверение, което задължава МТСП – Главна инспекция по труда да ми представи копия от всички необходими документи по извършената проверка на посредническите фирми след внесения от нас Сигнал. Беше посочена и целта – да бъде улеснена Апелативна прокуратура – София с мотивирани възражения по формално извършената проверка, разпоредена от С Г П!

Служебният Премиер и министърът на труда оставиха без внимание и отговор прокурорското разпореждане и след наше писмо и приложение на документа!/Приложение 2/

Демонстративния отказ засяга властта и авторитета на Прокуратурата, но той е показателен за всеобхватното ниво на корупционните зависимости в България, независимо от политическите размествания на управляващите!

В ОЧАКВАНЕ НА ВАШИЯ ОТГОВОР И С УВАЖЕНИЕ:

ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР

ПЛАМЕН СИМОВ

.

Leave your response! Вашето мнение е важно, напишете го!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Моля не ползвайте нецензурни изрази! Всеки коментар, в който има линк, ще изчака редактор да го провери за спам - забавя публикуването.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.