2023-01-29

1 thought on “Лъжите на български политици за шистовия газ и компетентността на журналистите

 1. Нов метод за извличане на природен газ и петрол от шистови образувания, който не използва спорната технология хидрофракинг, по-евтин е и добива повече суровина, представи в началото на август американският енергиен консорциум „Чимера” (CHMR) с регистрация в Хюстън, Тексас. В средите, занимаващи се с добив на нефт и газ, „Чимера” е позната основно като един от лидерите в производството на поликристалинни диаманти, предназначени за длета за сондиране.

  Откритието е разработено в Китай и с първите му изпитания е постигнат с 65 на сто по-голям добив в сравнение с досегашната технология за хидравлично разбиване на шистите, съдържащи газ и нефт.

  В основата на новия начин за добив на шистов газ стои изкуствено създаване на екстремална топлина в шистовия пласт, чрез екзотермична реакция, водеща до увеличаване на възможността за извличане на въглеводороди. Методът е с пъти по-евтин от познатия хидрофракинг и дори от последния представен през февруари тази година алтернативен начин за извличане на газа от шистите чрез втечнен пропан (LPG) вместо с вода.

  Сега е любопитно какъв ще е отговорът на петролните и сервизните компании, които с развитието на шистовия нефт и газ променят разбиранията си.

  Всеки един от посочените по- горе методи за интензификация на пластове от шистови формации има своите плюсове и минуси. Очевидно е обаче, че ключът към успешното развитие на шистовите залежи е постоянното подобряване и внедряване на новите постижения, както и прецизно контролиране на всички етапи от процеса.

  Досегашните сондажни практики

  Усъвършенстването на технологиите може да се случи само в среда, в която сондирането се извършва чрез експериментиране с последните открития. Един такъв експеримент е с насочените хоризонтални сондажи. Забойните двигатели са познати още от края на ХІХ век, но след като дълго време са третирани като неприемлив вариант за сондиране, при прокарването на наклонено насочени сондажи достигат своя връх, за да бъдат пък след това изместени при сондажите с хоризонтален участък от така наречените роторни управляеми системи (Steerable Rotary System).

  Търсещо-проучвателните сондажи от типа „дива котка” (Wildcat) се превърнаха в обичаен подход. Начинът за процедиране е да намериш предполагаемо място, да сондираш и да се надяваш на най-доброто. Според някои аналитици, в момента в сферата на шистовия газ нещата са станали по-скоро като подход за „производство на сондажи” в една „фабрика” за ресурси.

  Модела за развитие на тези ресурси може да се раздели на четири отделни фази или времеви периоди. През първата фаза се прави оценка на получените данни. През втората фаза се прави оценка на ефективността, третата е развитие и оптимизация и четвъртата фаза е комерсиалната страна.

  Разработването на шистови формации за добиване на въглеводороди задължително минава през интензификация на съответния пласт. Един от тези методи е хидравличното разкъсване на пласта, добило популярност като „хидрофракинг”. Хидрофракингът представлява контролирана многостепенна операция чрез компютърно моделиране, при която се нагнетява под високо налягане флуидна смес от 99% вода, 0,5% пясък и 0,5% химически компоненти. Но докато при извличането на газ този метод дава доста добри резултати, то при нефтените въглеводороди ефективността е по-ниска, поради изкуственото намаляване на пластовата температура и други причини разбира се. Този тип технологична операция обаче предизвика множество дискусии и спорове, колко вредна е? Трябва ли да се използва? и т.н. В няколко страни включително и у нас дори е наложен мораториум върху прилагането и.

  Битка на новостите

  На традиционното годишно изложение в Хюстън проведено през февруари 2012 г, повечето презентации са насочени към един друг вид интензификация на пласта, чрез нагнетяване на втечнен пропан (LPG). Необходимостта от осигуряване на по-големи количества вода вече не съществува, а е налице изключителна ефективност при извличането на шистов газ и нефт. На практика LPG-фракингът изпълнява същите функции както и хидравличния. Чрез нагнетяване на втечнения пропан, под формата на гел с нисък вискозитет и добавен пясък, а понякога и бутан, с помощта на непрекъсваем сондажен лост (coil tubing) се нагнетява в шистовия пласт под налягане.

  Целта е същата – получаване на допълнителни пукнатини, по които да може да се извлича освободения нефт или газ. LPG e електрически неутрална смес и с ниския си процент на триене, не разтваря по пътя си никакви тежки метали или токсични компоненти, съдържащи се в някои от скалите.

  Сега към технологиите се прибавя и нехидравличното извличане на природния газ от шисти, което може да се окаже новата революция на световния петролен и газов пазар.

  ––––––––––––––
  Авторът Васко Начев е сондажен инженер, работил в „Нефт и газ Плевен“, в държави от Близкия изток, Египет, Казахстан и сега в Индонезия. Ръководи множество интензификации на сондажи чрез фракинг технологията в различните й форми в това число и в шистови формации.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *