Home » Е-Списание

Реклама на Еврочикаго (общи условия)

2014.11.01 Няма коментари
Spread the love

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА РЕКЛАМА

adv001
1. Под „Издател“ се разбира www.Eurochicago.com (Еврочикаго),
а под „Купувач“ – рекламодателите.

2. Думата „реклама“ в този случай означава всеки текстов, графичен или др. материал, публикуван срещу заплащане.

3. Заявките за реклама се приемат в писмен вид от Издателя, за валидна се счита неговата интерпретация за съдържанието на приетата заявка.

4. Издателят изпраща съобщение за публикуваната обява. Ако рекламодателят или агенцията в разстояние на 24 часа от изпращане на съобщението уведоми Издателя, че съобщението не пресъздава точно особеностите на заявката, Издателят се съгласява да спре публикацията на рекламата без компенсация, като си запазва правото да откаже публикация на реклама, различна по оформление от съдържащата се в съобщението.

5. Издателят има правото да изисква всякакви промени, които счита за необходими или желателни (във връзка с т.10 и т.11) в рекламата или да изисква снимки и разпечатки, коригирани съответно с изискванията му.

6. Издателят има правото да променя рекламната тарифа по всяко време.

7. Купувачът е съгласен да заплати авансово на Издателя всяка реклама. Под авансово плащане се разбира в банковата сметка на Издателя или изплащане на сумата в брой преди датата на публикация.

8. Задължение на Купувача е да провери точното съдържание на всяка реклама (или реклами, ако са повече от една).

9. Издателят не носи отговорност за повторението на грешка в реклама, заявена повече от един път. Всички случаи на възражение, рекламация или запитване (във връзка с рекламата или фактурата) трябва да бъдат изпратени на Издателя в писмен вид в разстояние до седем дни след публикуване на рекламата или датата, на която е трябвало да се появи, или след получаване на фактурата от Купувача (в зависимост от събитието, случило се първо). Независимо от правото на Издателя за така публикуваната реклама да му бъде заплатена сума, представляваща разумна част от договорената стойност, отговорността на Издателя се свежда до максималната възможност за компенсиране до стойността на рекламата или (при подходящ случай) безплатна повторна публикация на рекламата. Такова възражение, рекламация или запитване не влияе върху задължението на Купувача да заплаща на Издателя в договорения срок стойността на тази и всички други реклами.

10. Всяка рекламна публикация, предадена на Издателя, трябва да бъде законна, благоприлична, честна и вярна. Отговорността за съдържанието на заявената реклама и съответствието на текста и изображението й с нормативните разпоредби на българското законодателство се носи от Купувача – рекламодател и/или рекламната агенция – заявител.
В случай, че по какъвто и да е повод във връзка с публикуваната реклама бъде ангажирана отговорността на Издателя, Купувачът – рекламодател и/или рекламната агенция – заявител е/са длъжен/ни да обезщетят Издателя.

11. Рекламодателят, което включва и всяка рекламна агенция, участваща в заявяването на рекламите, гарантира, че във всяка реклама, предадена за публикация и съдържаща името или картинното изображение на която и да било жива личност и/или която и да било част от жива личност и/или каре, по което някоя жива личност може да бъде идентифицирана, че е придобил разрешение от тази личност да използва името, изображението и/или карето по начина, по който това е направено в гореспоменатата реклама, и в случай на рекламация спрямо Издателя вследствие на публикацията, рекламодателят възмездява Издателя в рамките на закона за всички разходи, вреди и загуби, понесени от него в резултат на тази рекламация.

12. ДДС: Всички цени, посочени в рекламната тарифа, са без ДДС и други косвени данъци.

13. Стойност: Стойностите се основават на заявената площ, освен когато рекламата заема площ, по-голяма от поръчаната.

14. Обемна отстъпка: Обемната отстъпка важи в рамките на една календарна година. Рекламните агенции ползват обемни отстъпки по клиенти.

15. Вложки: Вложките трябва да бъдат заявени за влагане и разпространение съгласно сроковете, указани в рекламната тарифа. Издателят не носи отговорност за вреди и загуби, причинени от трета страна.

20. Закупената рекламна площ е притежание на рекламната агенция в полза на неин указан клиент и е непрехвърляема в полза на трети лица.

21. Рекламните агенции ползват комисиона в размер на 25%, освен в случаите описани по-долу.

24. Когато рекламна агенция уговаря бартерна сделка, от свое име или от името на своя клиент, получава комисиона в рекламна площ в размер на 10%, изчислена по цените на приложената тарифа.

28. Към всяко споразумение с Издателя се прилага българското законодателство, като се включват и тези условия.

.

За основните рекламни тарифи вижте тук, а за по-детайлна информация пишете на редакционния ни имейл, който е посочен в раздел Контакт.

 

Leave your response! Вашето мнение е важно, напишете го!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Моля не ползвайте нецензурни изрази! Всеки коментар, в който има линк, ще изчака редактор да го провери за спам - забавя публикуването.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.