2024-06-13

Ден: 22.10.2014

Очередной концерт джазовой серии Чикагского симфонического центра называется “Django Festival All-Stars” и посвящен Джанго Рейнхардту – знаменитому...
Климатът на насилие и пълната липса на прозрачност за истинските собственици на медии са сред причините България...
Публикацията съдържа записи и резюмета от изказвания на различни участници в Десетата световна среща на българските медии,...