2024-06-25

Ден: 30.10.2014

След пунически войни адвокатурата успя да издейства правото на определяне, т.е., на практика - правото на назначаване...