2024-02-28

Ден: 30.10.2014

След пунически войни адвокатурата успя да издейства правото на определяне, т.е., на практика - правото на назначаване...