2024-04-16

Ден: 07.06.2014

Ние сме ЗЕЛЕНИ, а не християн-демократи, не социалдемократи, и не народняци. Ние категорично отхвърляме ТТИП, не само...