2024-04-16

Ден: 14.06.2014

Национална гражданска инициатива "Против корупцията, за честно правосъдие и правова държава" организира на 16 юни т.г. учредително...