2023-09-30

3 thoughts on “Основания на Комисията по помилването да каже „не“ на молителя Иван Тодоров и коментари по тях

 1. Из http://www.arspbg.org/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0061&n=000001&g=

  „Към вицепрезидента има помощен орган – комисия, която е със съвещателни функции и изготвя експертни становища за помилванията. За двата мандата на Марин в нея са влизали 9 души, става ясно от отговора на президентството.

  Един от тях не е дал съгласие името му да бъде огласено, а друг е починал. Останалите са: проф. Здравко Трайков, проф. Маргарита Чинова, проф. Момяна Гунева, д-р Георги Митов- преподаватели по наказателно право; проф. Юлия Бояджиева, шеф на Българската асоциация по криминология, Иван Букарев, който е лекар, работил в здравното и правосъдното министерство; адвокат Даниел Стоянов, международен експерт по права на човека и избори и ръководител на “Център за подкрепа на осъдени лица.[…]

  Критерии и правила за държавна милост

  Критериите при упражняване правото на помилване са събрани едва в 10 точки. Според тях процедурата се упражнява по хуманни съображения, съобразява се превъзпитанието на осъдения, отчита се дали са възстановени вредите, причинени на жертвата на престъплението. Специално се казва, че помилването не може да бъде използвано като извънреден способ за поправяне на съдебни грешки. При него се вземат предвид само фактите, обстоятелствата и събитията, настъпили след осъждането. Изключение се допуска, ако фактите не са били съобразени от съда.

  Точка 8 гласи: “Помилването не трябва да се отразява отрицателно на авторитета на президентската институция, да предизвиква напрежение между властите и държавните институции, както и отрицателната реакция на пострадалите или членовете на обществото като цяло.”.
  ––––––––––––––

  Споменатият в текста на сайта „Всичко за помилването“ Даниел Стоянов е този, който казва в предаването „Хрътките“, че винаги е гласувал „за“ помилването на Иван Тодоров. А спомената в публикацията на Еврочикаго доц. д-р Ива Пушкарова, която е председател на Комисията по помилването, вероятно е тази, която не е дала съгласието си името й да бъде споменато.

  Не знам дали който и да било от всички тези членове на Комисията по помилването /с изключение на Даниел Стоянов, защото той единствен е гласувал така или иначе „за“ помилването на Тодоров/, повечето от които носят тежки научни титли и пр., ще си позволи да отговори публично на тази публикация, да полемизира по нея, ако щете. Къде е удобно всички тези експерти да се направят на ни чул, ни видял. Въпреки че според правилата за работа на Комисията: “Помилването не трябва да се отразява отрицателно на авторитета на президентската институция, да предизвиква напрежение между властите и държавните институции, както и отрицателната реакция на пострадалите или членовете на обществото като цяло.“

 2. Този случай е една много добра илюстрация на състоянието на правосъдието, институциите, ако щете и човечността на географската територия България… Война между термини, членове, алинеи, чиновнически пасове… А зад всичко това седи човешка съдба, истина, за която на никой не му пука – Абсурдистан…

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *