2023-02-02

Месец: септември 2013

Темата за гурбетчийството, разширена в тема за българското преселение по света, не е нова. Доказателство за това...