2024-07-15

Месец: юни 2013

Българските лидери се опитаха да успокоят напрежението в най-бедната държава в ЕС, но протестите продължиха и вечерта....
В съвместна декларация Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори (АБРО) и Българската национална телевизия (БНТ) отговарят...
РАВНОПОСТАВЕНОСТ означава осигуряване на равни права при издигането, регистрацията и участието в предизборните кампании, равнопоставеност в медийното...